Stichting Levensbomenbosch

Stichting Levensbomenbosch


"Als ik wist dat de wereld morgen vergaat, dan zou ik vandaag een boom planten" - Maarten Luther


Bomen zijn de reden waarom wij als mensheid kunnen bestaan. De boom is wereldwijd een zinnebeeld voor de verbinding tussen het onvergankelijke en het vergankelijke. Een symbool van voortzetting van het leven in een andere vorm via de zaden uit de vruchten. Een levensbomenbos symboliseert de verschillende fasen in ons leven en kan worden overgedragen aan een volgende generatie.

Een levensbomenbos is een bos waarin honderden mensen in de loop van de tijd, herkenbare, individuele bomen hebben geplant als herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. Dit kan de geboorte van een kind zijn, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon. Maar men kan ook ter gelegenheid van een jubilaris of een ander gedenkwaardig moment binnen een bedrijf, instelling of vereniging een boom aanplanten. Op deze manier raken de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op een actieve manier betrokken bij de natuur en ontstaat er een breed gedragen levensbomenbos.

Stichting Levensbomenbosch faciliteert de aanleg en onderhoud van een duurzaam levensbomenbos. Hiermee worden particulieren, bedrijven en instellingen bij de natuur betrokken en wordt bijgedragen aan de bewustwording over bomen.

De stichting Levensbomenbosch bestaat uit:

  • Arie Bijl (voorzitter)
  • Peter van Loon (penningmeester)
  • Roel Vermeulen (bestuurslid)
  • Helmus Boons (vrijwilliger)
U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 073-6138662 of via ons contactformulier.

Kvk: 6200893
RSIN: 854592647

Stichting Levensbomenbosch heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee voldoet de stichting aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke wijze een schenking aan de stichting te doen. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. Wilt u ons steunen, dan kunt u een donatie doen via rekeningnummer NL14 TRIO 0338 5250 33.