Stichting Levensbomenbosch

Stichting Levensbomenbosch


"Als ik wist dat de wereld morgen vergaat, dan zou ik vandaag een boom planten" - Maarten Luther


Bomen zijn de reden waarom wij als mensheid kunnen bestaan. De boom is wereldwijd een zinnebeeld voor de verbinding tussen het onvergankelijke en het vergankelijke. Een symbool van voortzetting van het leven in een andere vorm via de zaden uit de vruchten. Een levensbomenbos symboliseert de verschillende fasen in ons leven en kan worden overgedragen naar een volgende generatie.

Een levensbomenbos is een bos waarin honderden mensen in de loop van de tijd, herkenbare, individuele bomen geplant hebben als herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. Dit kan de geboorte van een kind zijn, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbaar persoon. Maar men kan ook ter gelegenheid van een jubilaris of een ander gedenkwaardig moment binnen een bedrijf, instelling of vereniging een boom aanplanten. Op deze manier raken de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op een actieve manier betrokken bij de natuur en ontstaat er een breed gedragen levensbomenbos.

Stichting Levensbomenbosch faciliteert de aanleg en onderhoud van een duurzaam levensbomenbos. Hiermee worden particulieren, bedrijven en instellingen bij de natuur betrokken en wordt bijgedragen aan de bewustwording over bomen.

Het levensbomenbos wordt in Rosmalen aangelegd, zie onze contact-pagina.

De stichting Levensbomenbosch bestaat uit:

  • Helmus Boons (voorzitter)
  • Peter van Loon (penningmeester)
  • Arie Bijl (bestuurslid)
  • Roel Vermeulen (bestuurslid)
U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 073-6138662 of via info@levensbomenbosch.nl